Där vattnet finns…

…dit går djuren och dricker

Vi får låna några år för att uppleva livet,
ett ofärgat, tomt blad där inget är skrivet,
där finns allt men inget kan tas för givet.

Kärlek och hat, våld som serveras på fat,
ingen förstår varför våldet är så uppenbart,
allt som sinnena matas med blir användbart.

Våld på film, TV-spel och seriemagasin,
droger som avtrubbar och tänder fantasin,
att inte påverkas händer aldrig någonsin.

Vapen tillverkas, människor dödar varandra,
några tar skydd, några flyr och ber för andra,
ännu andra söker lyckan genom att utvandra.

Svart, vit, gul eller röd, en dag är du död,
innan dess vill vi uppleva kärlekens glöd,
känna lycka och smaka på livets överflöd.