RUNAN

Runan var en lokal tidning i A4-format på 25-30 sidor som gavs ut 2-4 gånger per år i socknarna Häggeby och Skokloster i Håbo kommun. Den startades av en projektgrupp i Skoklosterrådet 1997 och sista numret kom ut vecka 25, juni 2008. Den informerade bl a om föreningslivet och andra aktiviteter på Skoklosterhalvön.

Det redaktionella sköttes av Runangruppen som de sista sju åren bestod av:
Redaktör och ansvarig utgivare: Tommy Hildorsson
Medarbetare: Elisabeth Axberg
Foto: Jaakko Silén
Tryckt av: Trydells Tryckeri AB Laholm

Några framsidor av tidningen Runan…