VIKSJÖ

När historien krackelerar

Nya ”kvastar” sopar gamla ortsnamn under mattan

Lillgården är en gård i byn Viksjö i Håbo kommun, Uppland. Den fick nytt namn när den fick ny ägare. Denne fick kommunens miljö- och tekniknämnd att godkänna ansökan om att införa en s k belägenhetsadress, och trafikverket att sätta upp en inrättningsvägvisare (-skylt) med namnet Bondkrokens gård. Det gör att byns namn Viksjö sopas under mattan och historien naggas i kanten.
Namnet Bondkrokens gård, som inte har någon historisk anknytning till gården, blir dominerade och få känner därför till att byn heter Viksjö. Många av de cirka 2500 personer som bor i Skokloster passerar byn varje dag men vet därför inte vad den heter.

En återvändsväg

Skokloster är beläget på en halvö och för att ta sig till och från socknen via landsvägen måste man åka genom Viksjö i Häggeby socken. De flesta som bor på halvön idag är inflyttade efter 1950-talet. Det betyder att dom kanske inte är så bevandrade i historien då det gäller namn på vägar, bondgårdar, trädgårdar och andra näringar som fanns på halvön vid den tiden och framåt. Men nu får dom vetskap om vad byn heter, för väghållningsmyndigheten, Trafikverket Region Öst, har just i dagarna monterar upp skyltar med namnet VIKSJÖ där byn är belägen utmed väg 555 och väg 553.

Utmärkning av bebyggelsen VIKSJÖ

Vägvisningen görs enligt bifogad vägmärkesbeskrivning. Samråd har skett med Lantmäteriet om bebyggelsens gräns och vägvisnings placering. Skäl; Byn Viksjö är belägen utefter väg 555 och väg 553. Ett geografiskt platsmärke utmed dessa vägar förbättrar trafikantens möjlighet att lokalisera sig geografiskt. Trafikverket bedömer att det är motiverat med utmärkning av bebyggelsen Viksjö utmed dessa vägar. Därmed får dom som inte vet att byn, som dom kanske passerar dagligen, heter Viksjö och inget annat.                     

Tagna namn skymmer historien

I och med inflyttning och exploatering kommer ”gamla namn” ofta i skymundan. Nya namn som inte har någon anknytning till platsen växer fram för att kanske bli en del av historien om 100 år. Men ofta finns det inte någon historisk bakgrund till de nya namnen.

Ett annat exempel är ett skogsområde som röjts några hundra meter från byn Viksjö. Området heter Skräddarhagen men företaget som skall bygga 17 småhus där har döpt platsen till Mälarvyn. Namnet Skräddarhagen ramlar därmed bort i och med exploateringen och historien blir även här naggad i kanten.

Karta över Häggeby socken som medföljer Häggebyboken

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.