MOBBING

Vuxenmobbning, en verbal avrättning som gör ont

Likt hungriga, dreglande vargar satt dom i trädgårdsmöblerna utanför torpet och väntade på att få slita föreningens sekreterare i stycken, verbalt. Redan några veckor innan medlemsmötet hade dom gjort upp planen för hur de skulle få bort sekreteraren. På mötet skulle det gå enkelt, dom var 20 medlemmar som gaddat ihop sig och var i majoritet. Nu var tiden inne för ”avrättning”.
Sekreteraren (A) hade bett kassören (B) att ta med kontoutdrag till styrelsemöten, men B vägrade. Därför ifrågasatte A om det fanns oegentligheter i föreningens ekonomi. Och det skulle visa sig att det gör man inte ostraffat, alla fall inte i den här föreningen. B samlade ihop medlemmar i och utanför styrelsen som var lätt att påverka och få att gå emot A. Mantrat var oegentligheter.

Insläntrande till torpet
Det var en skön vårdag den sjuttonde maj och på morgonen hade det varit gökotta några kilometer från torpet där mötet skulle hållas. Undan för undan kom medlemmarna till torpet. När alla var på plats var det dags för mötet, något som B tillsammans med sina allierade bett att få till stånd. Anledningen var att föreningens kassör och revisor avsagt sig sina uppdrag efter att A bett om att få ta en titt på och granska föreningens ekonomi. Nu ville medlemmarna få en förklaring på vad som fått B att chikanera A och få till stånd ett möte.

Utebliven redovisning
Det började långt innan årsmötet när B ombads att ta med kontoutdrag från föreningens ekonomi till styrelsemötena. B vägrade och lämnade bara en muntlig uppgift på ett ungefärligt belopp hur det stod till med ekonomin. När det blev dags för årsmöte fanns ingen ekonomisk redovisning för föregående år och ingen verksamhetsplan eller budgetförslag för innevarande år. Årsmötesprotokollet skrevs, justerare som var i maskopi med B, plockade bort sådant som berörde avsaknaden av information från årsmötet – och protokollet justerades.

Avsade sig sina uppdrag
Ett konstituerande möte hölls och när det skulle undertecknas vägrade B att lämna ut sitt personnummer till protokollet. Efter att A vid ett flertal tillfällen bett om det, utan att få det, blev det en irriterad stämning som ledde till ordväxling via e-post över nätet. A skrev om att granska föreningens ekonomi för att se om där fanns några oegentligheter. Kort därefter skickade B och revisorn brev till föreningens ordförande där de frånsade sig sina uppdrag med omedelbar verkan. På nästkommande möte frånsade sig även en annan ledamot i styrelsen sina uppdrag.

Så till mötet vid torpet
B hade fått 20 medlemmar på sin sida och till dom kryddade B ordväxlingen som B haft med A över nätet. A ord om oegentligheter hade fått B ”att gå i taket” och gjorde nu allt för att få personerna B fått på sin sida att känna samma sak. Allt för att alla skulle tycka så illa som möjligt om A och därmed vara redo att rösta bort A som sekreterare i föreningen.
Nu satt de likt hungriga vargar, dreglade i väntan på att få rösta ut sekreteraren. Dom lyckades med sitt uppsåt och fick A att lämna mötet. Med tunga steg, böjt huvud och verbalt avrättad gick den f d sekreteraren bort från mötet.
Allt det här handlar om hur en person kan få en hel grupp människor att mobba och utföra en verbal avrättning på en person som i sitt uppdrag som sekreterare ville få inblick i föreningens ekonomi. Den f d sekreteraren tog väldigt illa vid sig och mådde mycket dåligt lång tid efter mötet vid torpet den där dagen i maj. Denne hade ifrågasatt för mycket och det kunde inte tolereras.

Hämtat från en kriminalroman? Nej, en ren och skär upplevelse från en vanlig förening. Så lätt det kan vara att få någon att må dåligt. Det är sånt som sker i vårt samhälle idag och det finns fall där det slutat mer tragiskt än i det här fallet. Orsak; förtal, förtryck, vassa armbågar och översitteri.