ARKIV

Eriksundsbron och historien däromkring… även i Kvällsstunden

Den 90-åriga bron har tjänat ut

Förr tog man sig över viken med en så kallad ökstock, en urholkad ekstock, ekans ursprung. Här någon som ror en eka över viken innan bron började byggas.

Den drygt 90 år gamla bron över Håtunaviken vid Eriksund på väg 263 har nu gjort sitt. Många varma sommardagar har den fastnat i öppet läge och det har bildats långa köer på båda sidor av bron. Trots att man spolat kallt vatten på den för att konstruktionen inte skulle svälla i värman, har den fastnat. Men nu har den ersatts av en bro som är nästan dubbelt så bred.

Eriksunds stuteri, tidigare säteri, är beläget i Sigtuna kommun invid Håtunaviken i Mälaren. På andra sidan vattnet ligger Håtunaholms säteri i Upplands-Bro kommun, väster om Sigtuna. Det var på Håtuna gård som Kung Birger Magnusson höll gästabud för sina yngre bröder, hertigarna Erik och Valdemar den 29 september 1306. Men festligheterna spårade ur och hertigarna tog Birger till fånga. Han hämnades dock senare genom att bjuda in bröderna till Nyköpings gästabud. Väl där fängslade han dem och lät dom svälta ihjäl. Detta och allt som skedde i samband med händelserna däromkring blev senare känt som den omtalade Håtunaleken.  

Färjan byggdes av Eriksunds gård och vevades för hand över viken.

Sedan dess har mycket hänt
Mycket vatten har runnit i Håtunaviken mellan Eriksund och Håtunaholm sedan dess. För mycket länge sedan tog man sig över vattnet med en så kallad ökstock, en urholkad ekstock, ekans ursprung. Senare byggde Eriksunds gård en färja som Johan Fredrik Karlsson och några fler i området, arrenderade och fraktade folk, djur och fordon över viken med. Den var kedjedriven och vevades för hand. På 1930-talet började den idag 90-åriga svängbron byggas.

Den gamla bron invigdes 1932. Här är den ännu inte riktigt klar så färjan används fortfarande.

Familjen Karlssons delaktighet
Vid den här tiden arbetade statarpigan Lilly Karlsson, Johan Fredriks sonhustru, på den medeltida kungsgården Signhildsberg i Håtuna, cirka 4 km väster om Sigtuna. Hon och hennes man Joel fick möjlighet att köpa ett litet torp på Udden en bit norr om Eriksundsbron i Håbo kommun. Joel fick hjälpa bröderna Edvard och Elis Karlsson, som bodde endast ett stenkast från bron, med att sköta färjetrafiken. Senare när bron blev klar fick dom även dela på brovaktsjobbet. 1932 invigdes den och i takt med att trafiken i hela landet ökade, ökade också trafiken över bron vid Eriksund. Det har nu gått drygt 90 år sedan den byggdes och nu är det dags för nästa generations bro. Den ”invigdes”, eller rättare sagt presenterades för dem som deltagit i projektet och boende i Eriksund den 31 maj. Natten till den 13 juli testades den nya brons alla funktioner och vid 23-tiden natten mot den 14 juli öppnades den för allmän trafik.

Vid 23-tiden natten mot den 14 juli 2023 öppnades den nya bron för allmän trafik.

Yrkestrafik som kräver breda vägar 
Den nya bron är även den en svängbro men nästan dubbelt så bred som den gamla. Den är 11 meter bred och har även gång- och cykelväg. Enligt statistiken har cirka 5500 fordon passerat över den gamla bron varje dygn och den har öppnats för sjötrafik cirka 1000 gånger per år. En stor del av trafiken som kör över bron är yrkestrafik med lastbilar och bussar som många gånger har haft svårt för att mötas på den smala bron. Det var heller inte lönsamt att reparera eller bygga om den eftersom den var i dåligt skick. Den nya bron är efterlängtad och kommer att få trafiken att flyta lättare genom Eriksund, även om den fortsättningsvis kommer att gå mellan stuteriets travstall och herrgården. Till en början är det begränsad framkomlighet innan bron från båda håll för att få ner hastigheten, något som senare kommer att ändras.