Förändringen

Den tekniska utvecklingen i Sverige gick med en rasande fart på 2000-talet. Samtidigt som priserna steg steg även lönerna. Trots det klagades det i stort sett på allt. Speciellt pensionärerna klagade och ansåg sig få för lite pengar trots möjligheten till bostadstillägg, äldreboendestöd och social hjälp. Längre in i 2000-talet kom miljöfrågan i fokus. Det påstods att det skedde en global utveckling av växthusgaser på grund av användningen av fossila bränslen. De fossila bränslena omfattar främst naturgas, petroleum och kol. För att minska utsläppen av luftföroreningar skall avgaserna på alla motordrivna fordon renas. Från 2002 har nya miljöklasser införts: miljöklasserna 2000, 2005, 2008, EEV och El och Hybrid. 

Miljödemonstrationerna
En liten flicka, 15-åriga Greta Thunberg satt framför Riksdagshuset den 20 augusti 2018 med en skylt ”rädda miljön”. Det tilldrog sig stor uppmärksamhet och hon kom efter det att dominera i nyhetsmedierna lång tid framöver, faktiskt flera år. Det blev rena hysterin och hon ansågs veta och kunna allt trots sin unga ålder. Nästan så att Jesus kom i andra hand.

Feminismen
Det är svårt att säga exakt när feminismen som rörelse började, men den tog fart ordentligt i mitten av 1800-talet.  Sedan under åren har det skett stora förändringar i ämnet. Under 2016 diskuterade regeringen i Sverige ett nytt lagförslag där kvotering måste ske i bolag som har för låg andel kvinnor i styrelsen. För de som inte lyckas ta in tillräckligt många kvinnor sett till antal män väntar höga böter. Förslaget är något radikalt och många röster har höjts både till det positiva och negativa.

Vid den här tiden var Sverige feministiskt ut i fingertopparna. De som intervjuades i nyhetsmedierna var oftast kvinnor, och gällde det barn var det flickor som intervjuades. Fler och fler kvinnor började arbeta inom tidigare mansdominerade jobb. Fick dom inte det jobb de söket hände det att de kvoterades in för just den tjänst de sökt. Verkligheten kantrade och samhällsbilden jämfört med 1900-talet fick sig en rejäl törn. En typisk mansbild innehades inte längre av en man. Kvinnor blev mer och mer manhaftiga samtidigt som de slipade sina armbågar för att få de jobb de ville ha. Tyvärr visade det sig att det på vissa håll skapade en skev bild av samhället. Till exempel i nyhetsrapporteringen om att fler ungdomar vill bli jordbrukare visades en rad kvinnor. Förr förknippades bonden med en man men i och med mekanisering skedde det en förändring. Det hände även att en kvinna intervjuades trots att mannen, som hade kontroll och insikt i verksamheten, stod bredvid inte fick komma till tals och intervjun avbröts istället för att låga mannen få tala.

Mannen blev mer och mer undanskuffad
I januari 2022 invaderade Ryssland Ukraina vilket resulterade i ett fullskaligt krig. Ryska soldater fullkomligt krossade allt i sin väg, misshandlade och dödade vanliga människor och det blev ren tortyr och slakt av civilbefolkningen. Det som visades i nyhetsmedierna var främst kvinnor och barn på flykt, och barnen var då flickor. Trots allt lär det ju inte vara några flickor som var soldater, ute på slagfältet och bekämpade fienden.